Privacybeleid

In het kader van de AVG wijzen wij u er op dat uw telefoonnummer, NAW- en emailgegevens naar aanleiding van uw aanmelding worden gedocumenteerd in de database van De Tuiborrel. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard in het archief van de organisatie van De Tuiborrel en zullen niet met derden worden gedeeld of voor andere doeleinden dan naslag voor de organisatie worden gebruikt. Tevens wijzen wij u er graag op dat tijdens De Tuinborrel foto’s en opnames gemaakt kunnen worden, welke op onze website en Social Media kunnen worden gepubliceerd.